FPG Nieuws

Kabinet: 'Vermogensrendementsheffing soms hoger dan pachtopbrengst'

In antwoord op Kamervragen bevestigt Staatssecretaris Snel dat er pachtprijsgebieden zijn waar de netto pachtopbrengst lager is dan de vermogensrendementsheffing.

(Update: 02-08-2018)

Staatssecretaris Snel van Financiën reageert (hier) op vragen van CDA-kamerleden Jaco Geurts en Pieter Omtzigt. Zij zetten vraagtekens bij het feit dat de overheid aan de ene kant ervan uitgaat dat een eigenaar 5,39% rendement kan halen op grond en aan de andere kant via het instellen van een pachtnorm een veel lager maximum direct rendement oplegt.

Berekeningen FPG

FPG greep eerder de publicatie van de nieuwe pachtnormen per 1 juli 2017 aan om te wijzen op deze perverse situatie. Wat FPG betreft tekent deze het failliet van het huidige pachtbeleid. FPG heeft ook verschillende berekeningen hierover gepubliceerd (hier). Ook via opiniebijdragen in agrarische media vroeg FPG aandacht hiervoor, zoals in Boerderij (hier en hier) en Boerenbusiness.nl (hier).

FPG benadrukt in haar bijdragen de noodzaak van het Spelderholt-akkoord en van aanpassingen in het fiscale regime. Ook onderzoekt FPG de mogelijkheden om de minimale duur voor erfpacht aan te passen. De afwijzende reactie van BLHB op de oproep van FPG vindt u hier.

Fiscus

In de beantwoording van de Kamervragen benadrukken de bewindspersonen als tegenargument dat In de vermogensrendementsheffing naast de pachtopbrengst ook de waardevermeerdering is inbegrepen. Verder benadrukt de Kamerbrief dat de individuele uitkomst van het forfaitaire stelsel van de vermogensrendementsheffing nooit exact overeenkomt met het werkelijk behaalde rendement van één vermogensbestanddeel. Juist om deze reden pleit FPG voor belasting over werkelijk rendement.

Onderwerp volop in de aandacht

Voor de volledigheid vindt u hier alle artikelen op een rij:

 

In andere media verschenen onder andere: