FPG Nieuws

Voorzitter FPG bij BNR over failliet van regulier pachtbeleid

Het radioprogramma BNR bracht vandaag het nieuwsitem “Grondbezitters boos over hogere pachttaks”. Voorzitter Roel Robbertsen lichtte het item live in de uitzending toe en vond daarbij steun van de Bond van Landpachters. Het nieuwsitem kun u naluisteren en lezen via de website van BNR: hier.

Oproep

BNR bracht het nieuwsitem naar aanleiding van ons bericht:  FPG verklaart reguliere pachtbeleid definitief falliet. In dat bericht beschrijven we onze brandbrief aan minister Schouten. In die brief doen we een dringende oproep  aan minister Schouten op om zich in te zetten voor een verlichting van de fiscale druk en voor een herziening van het pachtbeleid met pachtvormen die wél perspectief bieden voor verpachters. Dit bepleiten wij ook in onze gesprekken met kamerleden en betrokken organisaties.

 

Bijval van Bond van Landpachters

De lage pachtnormen in combinatie met belastingverzwarende maatregelen zijn onhoudbaar voor de particuliere verpachter, want er valt geen rendement meer te behalen. In de uitzending van BNR werd dit beaamd door Dries van Rozen van de Bond van Landpachters. Luister hier. Hij gaf aan dat grondbezitters hier een wezenlijk punt hebben en dat is ook een slechte zaak voor pachters. Want pacht is onontbeerlijk als financieringsinstrument in de grondgebonden landbouw. Dit staat met de almaar stijgende belastingdruk op het spel.

 

Pachtbrief Schouten

Het radioprogramma heeft de ministeries om een reactie gevraagd. Deze meldden dat minister Schouten binnenkort met de Pachtbrief zal komen. De FPG bepleit dat de minister in haar brief zich rekenschap geeft van onze oproep. De FPG blijft ondertussen haar standpunten over het pachtbeleid actief uitdragen, bij het ministerie, parlement en andere organisaties.